CCF

Hjælpe ark

Dokumentation af sikkerhedsfunktion

DS/EN ISO 13849-1:2007 stiller krav om, at konstruktionen af et styresystems sikkerhedsrelaterede dele skal dokumenteres. .

Hjælp
Hjælp til CCF

Maskinsikkerhed har derfor lavet et skema, som hurtigt og nemt giver konstruktøren mulighed for at vise, hvordan en sikkerhedsfunktion er opbygget.

Beregning af MTTF

Overblik MTTFd og DCavg
MTTFd- og DCavg-værdier bliver brugt i arbejdet med DS/EN ISO 13849-1 til at bevise, at en maskines styresystem opnår det krævede PL-niveau.

Maskinsikkerheds MTTFd- og DCavg-beregner bliver anvendt til at beregne MTTFd- og DCavg-værdierne for sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer. Beregneren gør det lettere at få overblik over, hvordan styresystemets MTTFd- og DCavg-værdier ændrer sig, når valget af styresystemets komponenter bliver ændret.

MTTFd- og DCavg-beregneren består af et Excel-regneark, som konstruktøren udfylder med de aktuelle værdier. Når alle værdier er indtastet, fremgår systemets MTTFd- og DCavg-værdier af regnearket.

MTTF

Begreberne

PL-niveau: Sikkerhedsniveau (a – e) efter DS/EN ISO 13849-1.

MTTFd: Middeltid til farlig fejl. Tiden fra idriftsættelse til første farlige fejl.

DC: diagnostisk dækning. Et styresystems evne til selv at finde fejl i systemet. Forholdet mellem de farlige fejl der opdages og det samlede antal farlige fejl.

DCavg: Sikkerhedssystemets gennemsnitlige diagnostiske dækning.

B10d: For elektromekaniske og pneumatiske komponenter - det antal koblinger, som komponenten kan foretage før 10 % af komponenterne har svigtet i en farlig tilstand.

Opbygning og anvendelse

MTTFd- og DCavg-beregneren kan anvendes til at beregne en-kanalsystemer og to-kanalsystemer, hvor kanalerne er ens og uens i opbygning. Ved en-kanalsystemer og ved to-kanalsystemer med ens opbygning af kanalerne udfyldes kun felterne for 1. kanal. Ved to-kanalsystemer med uens opbygning udfyldes felterne for begge kanaler.

Udfyldning af felter:

Dage: Antal driftsdage pr. år.

Timer: Antal driftsdage pr. dag.

Kobllinger: s pr. cyklus: Antal sekunder mellem to aktiveringer1.
pr. time: Antal koblinger pr. time1. Felterne bliver røde, når der er indtastet værdi i begge felter.

B10d: Komponentens B10d værdi, opgivet af fabrikan-ten. Feltet bliver sort, når der er indtastet en værdi i MTTFd-feltet


Komponent: Komponentens navn / nummer i dokumentationen

MTTFd: Komponentens MTTFd værdi, opgivet af fabrikanten

DC %: Komponentens DC værdi, opgivet af fabrikanten


Resultater:

1) MTTFd værdierne for de enkelte kanaler

2) MTTFd værdi for et system bestående af to uens kanaler

3) Systemets DCavg-værdi

Resultaterne anvendes direkte i DS/EN 13849-1 til at verificere at de sikkerhedsrelaterede dele af et styresystem opnår det krævede PL-niveau.

 
 
13849-Team Maskinsikkerhed Aps Kirke Værløsevej 109 3500 Værløse (+45) 4447 3156 ₪ Team@13849.dk