Overblik og anvendelse

I Maskinsikkerhed har vi lavet 12 løsninger , som giver konstruktører, der arbejder med sikre styresystemer til maskiner et hurtigt overblik over, hvordan de bygger styresystemer efter den nye standard DS/EN ISO 13849-1. De 12 løsninger giver også en god fornemmelse af, hvordan de nye værdier MTTFd og DC påvirker styresystemernes pålidelighed og sikkerhed.

De 12 løsninger kan anvendes, hvor man ønsker at opbygge en sikkerhedsfunktion, der er vist i et af eksemplerne, og hvor gennemgangen af valgtræet giver et grønt resultat (se forklaring nedenfor). I de situationer kan man vælge komponenter med MTTFd- og DC-værdier som vist i eksemplerne og være sikker på at overholde standardens krav.

Begreberne

Kategori: Sikkerhedskategori B – 4, også anvendt i DS/EN 954-1

PL-niveau: Sikkerhedsniveau (Performance Level). Angiver sandsynligheden for, at der sker farlige fejl i et sikkerhedssystem.

MTTFd: Middeltid til farlig fejl. Tiden fra idriftsættelse til første, farlige fejl.

DC: Diagnostisk dækning. Et styresystems evne til at finde fejl i systemet. Forholdet mellem de farlige fejl der opdages og det samlede antal farlige fejl.

Opbygning

De 12 løsninger er opbygget i fire sektioner:

1. Valgtræ til bestemmelse af krævet PL-niveau.

S: Alvorlighed af personskade (S1: mindre alvorlig, S2: meget alvorlig (amputation, død)

F: Hyppighed/varighed af opholdet i det farlige område. F1: mindre end en gang pr. skift, korte ophold.

P: Mulighed for at undgå skaden, hvis beskyttelsesudstyret skulle svigte. P1: Gode muligheder, P2: Ringe muligheder

De enkelte eksempler kan bruges i situationer, hvor det krævede PL-niveau er grønt (bogstavet, der angiver PL-niveau, er grønt),


2. Skema til angivelse af systemkendetegn

3. Tegning af det elektriske kredsløb

4. Angivelse af det opnåede PL-niveau

 
 
13849-Team Maskinsikkerhed Aps Kirke Værløsevej 109 3500 Værløse (+45) 4447 3156 ₪ Team@13849.dk