Forklaring til DS/EN ISO 13849-1:2007

Den nye standard DS/EN ISO 13849-1 om sikre styresystemer giver maskinbyggere rigtig mange nye muligheder til for eksempel at bruge billigere komponenter eller anvende elektroniske styringer i sikkerhedssystemer. Men standarden giver også mange nye udfordringer.

DS/EN ISO 13849-1 afløser DS/EN 954-1, som anvender de velkendte sikkerhedskategorier: B, 1, 2, 3 og 4. Det gør DS/EN ISO 13849-1 også. Men derudover introduceres begreber som PL-niveau (det sikkerhedsniveau som et styresystem overholder), MTTFd (middeltid til farlig fejl) og DC (Diagnostisk dækning, systemets evne til at finde fejl i sig selv).

Når man bruger disse begreber, har man mulighed for at sætte tal på, hvor sikkert og pålideligt styresystemet er. Dermed bliver fastlæggelse af styresystemets kvalitet langt mindre flydende end ved anvendelse af DS/EN 954-1. Det er en stor fordel, men også en stor udfordring. For med anvendelse af DS/EN ISO 13849-1 skal fabrikanten foretage beregninger af styresystemet. Det skal han gøre ved at anvende de MTTFd- og DC-værdier, som han får opgivet af komponentfabrikanten, og som det nogen gange kan være lidt at en opgave at få fat på.

Arbejdsgangen, når man skal opbygge et sikkert styresystem, er i korte træk:

1. Find den sikkerhedsfunktion som styresystemet skal udføre

2. Find det krævede PL-niveau (anvend PL-beslutningstræet)

3. Vælg sikkerhedskategori

4. Beregn om systemet kan opfylde det krævede PL-niveau

5. Kontrollér at alle forudsætninger er opfyldt

6. Validér mod standarden DS/EN ISO 13849-2 ”Sikkerhedsrelaterede dele af styre-systemer: Validering"

7. Dokumentér overvejelser, systemstruktur og data.

 
 
13849-Team Maskinsikkerhed Aps Kirke Værløsevej 109 3500 Værløse (+45) 4447 3156 ₪ Team@13849.dk