DS/EN 954-1 udgår

Standarden DS/EN 954-1 udgår og bliver erstattet af DS/EN ISO 13849-1

DS/EN 954-1 er fra før tiden med sikkerheds-PLC'er og andre elektroniske styringer, og standarden kan derfor ikke udnytte alle mulighederne og fordelene ved elektroniske styringer.

Desuden giver DS/EN 954-1 ofte dyre løsninger, fordi den ikke indeholder nogen mål for pålideligheden og sikkerheden af de forskellige komponenter og løsninger. Og fordi fabrikanten derfor er nødt til at vælge de bedste komponenter for at være sikker på at overholde kravene i standarden. Det fik fabrikanten bare ikke noget synligt udbytte af.

Til at råde bod på disse mangler har man lavet to standarder: DS/EN 62061 som udelukkende beskæftiger sig med sikkerhedssystemer opbygget af elektriske og elektroniske komponenter. Og DS/EN ISO 13849-1 som behandler styresystemer opbygget af eksempelvis mekaniske, pneumatiske, hydrauliske eller elektriske/elektroniske komponenter.

I Maskinsikkerhed har vi lavet denne hjemmeside som via forklaringer og eksempler, giver mulighed for at skyde genvej til forståelsen af de centrale begreber, og hvordan man anvender dem.

 
 
13849-Team Maskinsikkerhed Aps Kirke Værløsevej 109 3500 Værløse (+45) 4447 3156 ₪ Team@13849.dk