Bogen "Sikre Styringer efter DS/EN ISO 13849-1" kan nu bestilles

Den 31. december 2011 er det slut med at anvende DS/EN 954-1 som grundlag for konstruktion af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer til maskiner. Afløserstandarden er DS/EN ISO 13849-1. Maskinsikkerhed ApS og Dansk Standard har derfor udgivet bogen ”Sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1 Fra teori til praksis”: en fortolkning og tydeliggørelse af den til tider temmelig indviklede standard.

”Sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1 Fra teori til praksis” henvender sig til alle, der er involveret i design og beslutninger om design af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer i maskiner. I bogen bliver der givet konkrete anvisninger på, hvordan man kan foretage risikovurdering af farekilder, og på hvordan man kan projektere og dokumentere de sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer.

Et af de store problemer med DS/EN ISO 13849-1 er at få indarbejdet virkeliggørelsen af standardens krav i firmaets (maskinproducent eller reparatør) daglige rutiner. Denne bog viser en vej gennem ”junglen” og giver en opskrift på hvordan man løser opgaven på en overskuelig måde uden at miste fokus på det egentlige - nemlig konstruktionen af den sikre styring.

Bogen lægger vægt på den praktiske anvendelse af DS/EN ISO 13849-1 ” Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer - Del 1: Generelle principper for konstruktion” og er forfattet af Kim Bjerre fra Maskinsikkerhed ApS.

Nyhed

EN 954-1 ”Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer” får forlænget sin levetid

FORLÆNGELSE AF DS/EN 954-1

DS/EN 954-1 ”Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer” er nu forlænget til udgangen af 2011.

Europæiske standarder for maskinsikkerhed bliver almindeligvis gennemgået og evt. revideret en gang ca. hvert femte år. Gennemgangen skal sikre, at standarden til stadighed er anvendelig, og at den afspejler dagens tekniske stade.

DS/EN 954-1 er oprindelig fra 1996. Udfasningen af standarden begyndte derfor i 2006, hvor afløserstandarden DS/EN/ISO 13849-1 blev introduceret. Fra 2006 til udgangen af 2009 var det derfor tilladt at anvende enten DS/EN 954-1 eller DS/EN/ISO 13849-1 til konstruktion af sikre styresystemer. Herefter skulle DS/EN/ISO 13849-1 alene kunne anvendes til dette formål.

I sommeren 2009 skete der imidlertid det, at CEN (den europæiske standardiseringsorganisation) foreslog Den Europæiske Kommission at forlænge DS/EN 954-1, angiveligt fordi en række industrier ikke var blevet klar til at indføre DS/EN/ISO 13849-1 efter den oprindelige plan. På sit møde den 7. og 8. december 2009 besluttede maskinkomiteen derfor at harmonisere DS/EN 954-1 også under det nye maskindirektiv; dvs. at man besluttede at forlænge anvendelsesperioden for DS/EN 954-1. Hvor lang forlængelsen skulle være, ville man senere tage stilling til.

Umiddelbart før nytåret 2009/2010 besluttede maskinkomiteen så, at forlængelsen af DS/EN 954-1 bliver på to år. Maskiner med et styresystem, der er konstrueret efter DS/EN 954-1, kan derfor nu tages i brug i EU helt frem til den 31. december 2011. Maskiner, der sælges til lande uden for EU, har helt fra 2006 skullet konstrueres efter en anden standard end DS/EN 954-1; der er frit valg mellem flere standarder, en af dem er DS/EN/ISO 13849-1. Som nævnt har DS/EN/ISO 13849-1 helt fra 2006 kunnet anvendes til at konstruere sikre styresystemer efter; forlængelsen af EN 954-1 berører naturligvis ikke denne mulighed.

For de virksomheder, der endnu ikke har nået at få indført DS/EN/ISO 13849-1 i deres produktion, giver forlængelsen nu en ekstra mulighed for at ”komme med på vognen”. Virksomheder, der har fået indført DS/EN/ISO 13849-1 eller som er godt i gang, har sikret sig et godt forspring foran de konkurrenter, der ikke har været så fremsynede.

Maskinsikkerhed ApS er en af de virksomheder, der beskæftiger sig intensivt med DS/EN/ISO 13849-1, og her er der altid hjælp og vejledning at hente til forståelse og anvendelse af standarden.

Se i Officail Journal (C 321/18)

Maskinsikkerhed anbefaler:

Maskinfabrikanter som leverer til hele verden
DS/EN 954-1 ikke har gyldighed udenfor EU/EØS, så vi anbefaler, at fabrikanterne følger DS/EN ISO 13849-1; jo før jo bedre.

Maskinfabrikanter som leverer til EU/EØS
Vi anbefaler, at man opdeler sine maskiner i to grupper:

1. Maskiner, der skal tages i brug af kunden inden 1. januar 2012
2. Maskiner, der skal tages i brug af kunden efter 1. januar 2012

Maskiner i gruppe 1 kan udføres efter både EN 954-1 og EN ISO 13849-1.

Maskiner i gruppe 2 må ikke være udført efter EN 954-1 men kan for både eksisterende og nye maskiner udføres efter EN ISO 13849-1.

Vi anbefaler, på baggrund af praktisk erfaring, at overgangen fra EN 954-1 til EN ISO 13849-1 laves ved at begynde med de maskiner, der er under projektering i udviklingsafdelingen. Når disse maskiner så er designet efter DS/EN ISO 13849-1, har man et godt grundlag for at gennemgå de allerede designede maskiner.

Hvordan kan Maskinsikkerhed hjælpe?
Vi har set mange virksomheder, hvor man gør alt for lidt ud af at få indført 13849-1 i maskindesignet, men vi har desværre også set virksomheder, hvor man har gjort alt for meget ud af det.

Det er vores erfaring, at virksomhederne kan spare både tid og penge, ved at Maskinsikkerhed hjælper med at lave en konkret plan for, hvordan den enkelte virksomhed gennemfører overgangen fra EN 954-1. Det vil for mange virksomheder kunne gøres med et par timers forberedelse og et møde.

Maskinsikkerhed tilbyder, i samarbejde med Dansk Standard, heldagskurser i både DS/EN ISO 13849-1 Sikre styresystemer og i DS/EN ISO 13849- 2 validering af sikkerhedsstyringer. Desuden tilbyder vi både halv- og heldagskurser internt i virksomhederne.

Og har I spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at ringe til Maskinsikkerhed, vi er klar på telefon 4447 3156.

Hans Morten Henriksen
Maskinsikkerhed Aps

 
 
13849-Team Maskinsikkerhed Aps Kirke Vrlsevej 109 3500 Vrlse (+45) 4447 3156 ₪ Team@13849.dk